FARKINDAYIZ

Geçmişe Bağlıyız,
şimdiye saygılıyız ve geleceğe farklı bakıyoruz.

DÜNYA, DOĞA VE İNSAN

Bu DÜNYA hepimizin...

DOĞAL KAYNAKLAR tüm insanlığın...

Küresel ısınma, nesli tükenen hayvanlar,

bozulan EKOLOJİK DENGE bugün de,

gelecekte de hepimiz için

çok önemli olacak...

 

Dolayısıyla başta SU olmak üzere

doğal kaynakların kullanımında

maksimum oranda TASARRUF yapmalı,

ENERJİ TÜKETİMİ en aza indirmeli,

ÇEVRE DOSTU teknolojilere ve ürünlere

yönelmeliyiz.

 

DOĞAYA SAYGI en önemli hedefimiz olmalı! 

SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAK YARINA SORUMLULUKTUR!

E.C.A. ve SEREL, üretim sürecinden itibaren hammadde tasarrufu sağlamak adına, ürünlerini minimum ölçülerde tasarlıyor. E.C.A. ürün ambalajları, yapılan inovasyonla daha az boya ve daha çok geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak üretiliyor. Bu sayede ekosistemde yılda ortalama 4.500 ağaç oksijen yaymaya devam ediyor. Buna ek olarak ambalajlar minimum ölçülerde tasarlandığından ve dolayısıyla ürünler minimum hacimde taşındığından, daha az CO2 salınımı ile çevreye duyarlı taşımacılığa destek veriliyor.

Günümüzde 6 milyar insanın %20’si güvenli su kaynaklarından yoksun. 2050 yılına gelindiğinde ise iklimdeğişiklikleri ve nüfus artışlarıyla beraber 7 milyar insanın su sıkıntısı yaşayacağı düşünülüyor ve her 3 kişiden 2’sinin susuzlukla karşı karşıya kalacağı öngörülüyor.

 

E.C.A. ve SEREL bu bilinçle, su dostu ürünler ve teknolojiler geliştirerek sürdürülebilirlik amacına uygun su ve enerji tasarrufu sağlayan çözümlerle her gün gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyor.

 

E.C.A. ve SEREL, ıslak mekânlar için sunduğu ürünlerde doğal kaynakları koruma sorumluluğunu tüketiciye aktarıyor. Kişi başına düşen su tüketimini akıllı tasarımlarla en aza indirmek, E.C.A. ve SEREL’in ECOLOGIC ürünlerinin ana çıkış noktasını oluşturuyor. Maksimum su ve maksimum enerji tasarrufu sağlayan armatürler, antibakteriyel ve kolay temizleme özellikleri ile deterjan kullanımını azaltan ve su tasarrufu sağlayan vitrifiye ürünleri ile E.C.A. ve SEREL, yeşil bina sertifikası almak isteyen projelere LEED puanı kazandıran benzersiz çözümler sunmaktadır.

ECOLOGIC ÜRÜNLER... HERKESE, HER ŞEYE SAYGI!

Kıtalardan okyanuslara, göllerden akarsulara, yeraltı sularından atmosfere, mikroorganizmalardan insana ve bitkiler alemine kadar tüm canlı ve cansız varlıklar arasında düzenli bir ilişki vardır. Ancak son 30-35 yıl içinde dünya nüfusunun hızla artması, sanayi ve teknolojinin ilerlemesi, doğal kaynakların tükenmeye başlaması bu dengeyi bozdu, bu da çevre sorunlarını gündeme getirdi ve ekoloji dünyanın geleceği için hayati bir önem kazandı.

ECOLOGIC ürünlerle yepyeni bir gelecek...

E.C.A. ve SEREL, yaşamın sürdürülebilirliğinin doğal kaynakların sürdürülebilirliğine bağlı olduğunu biliyor. Ve 60 yıldır, çevre ve gelecek bilinciyle, üretim sürecinden itibaren, yenilenemeyen doğal kaynak tüketimini en aza indirerek enerji ve hammadde tasarrufunu teşvik eden ürünler tasarlıyor. Özellikle son yirmi yılda geliştirilen ürünlerde su tasarrufu standart bir uygulama olarak benimseniyor, geliştirilen teknolojiler ve tasarımlar bu doğrultuda şekillendiriliyor.

Bugün E.C.A. ve SEREL tüketiciye; ECOLOGIC ürünler adını verdiği, “doğaya ve insana saygılı” yüzlerce çeşit armatür, vitrifiye, gömme rezervuar ve klozet kapaklarından oluşan çok geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

 E.C.A. ve SEREL’in geliştirdiği ECOLOGIC ürünler, başta su olmak üzere yenilenemeyen doğal kaynakları korumayı hedefleyen bir yaklaşımla tüketiciyi doğa dostu teknolojilerle buluşturuyor.

Kalitesiyle yıllarca tüketici ile beraber olan E.C.A ve SEREL, doğaya saygılı ürünleriyle dünyanın gelecekte de aynı ekolojik yapıda olmasını hedeflemektedir.

“Yıllarca beraber olmak” için.

ECOLOGIC ÜRÜNLERİ İLE LEED SERTİFİKALI YEŞİL BİNALARDA

Türkiye’de LEED sertifikalı çevre dostu yeşil binaların giderek çoğalması, E.C.A. ve SEREL’in “insana ve doğaya saygılı” ECOLOGIC ürünlerine olan ilgiyi arttırmıştır. E.C.A. ve SEREL; su ve enerji tüketiminde maksimum ekonomiye odaklı Armatürleri ve pürüzsüz kaygan yüzeyleriyle bakterilere karşı %99 koruma sağlayarak daha az deterjanla daha kolay temizlenebilen Seramik Sağlık Gereçleri ile LEED sertifikalı yeşil binalardaki günlük kullanım için benzersiz çözümler sunmaktadır. E.C.A ve SEREL’in 140’a yakın ECOLOGIC ürünü, doğalkaynakların gereksiz tüketilmesini önlerken, günlük kullanımda önemli oranda enerji tasarrufu sağlayarak gerek kişisel gerek toplumsal açıdan büyük ekonomik avantaj kazandırmaktadır.

E.C.A. ve SEREL, çevre dostu ECOLOGIC ürünleri ile sertifika almak isteyen projelere LEED puanı kazandırmak için çalışmalarına devam etmektedir.

E.C.A. Armatür ve tamamlayıcı ürünlere yönelik çözüm önerileri

E.C.A.’nın LEED kategorilerine göre sınıflandırılmış tavsiye edilen çözüm önerilerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

LEED Kategorisi      Tavsiye edilen çözümler Puan
WE*    
Su Tasarrufu 
  Düşük akış debili armatürler (lavabo ve eviye bataryaları) 2-4
  Düşük akış debili üst takım ürünleri 2-4 
  Düşük akış debili pisuar muslukları 2-4 
MR** 
Malzeme ve Kaynaklar 
  Düşük akış debili armatürler (lavabo ve eviye bataryaları) 1-2
  Düşük akış debili üst takım ürünleri 1-2
  Düşük akış debili pisuar muslukları 1-2

* WE 1 Ön Koşul: Su Tüketimini Düşürmek

** MR Kredi 4: Geri Dönüştürülmüş İçerik (1-2 puan)
   WE Kredi 3: Su Tüketimini Düşürmek (2-4 puan)     MR Kredi 5: Bölgesel Malzeme Kullanımı (1-2 puan)
   %30 Su Tasarrufu 2 puan     İç pazar ve/veya yakın pazarlar için geçerlidir.
   %35 Su Tasarrufu 3 puan  
   %40 Su Tasarrufu 4 puan  

E.C.A. ürünlerinin, su tasarrufu kategorisinde LEED® 2009’un minimum ve maksimum gerekliliklerini karşıladığına dair IAPMO R&T Lab onaylı test raporu vardır.

LEED Sertifikaları için önerilen SEREL Seramik Sağlık Gereçleri  

WE
Su Tasarrufu   
  WE 1 Ön Koşul: Su Tüketimini Düşürmek
  WE Kredi 3: Su Tüketimini Düşürmek (2-4 puan)
  %30 Su Tasarrufu 2 puan
  %35 Su Tasarrufu 3 puan
  %40 Su Tasarrufu 4 puan
MR
Malzeme ve Kaynaklar 
  MR Kredi 4: Geri Dönüştürülmüş İçerik* (1-2 puan)
  MR Kredi 5: Bölgesel Malzeme Kullanımı* (1-2 puan)
  *İç pazar ve/veya yakın pazarlar için geçerlidir.
ID
İnovasyon ve Tasarım 
  ID Kredi 1: Tasarımda İnovasyon* (1-5 puan)
  *Yeşil Bina kategorilerinde LEED tarafından belirlenmiş spesifik başlıklar altında inovatif
  bir performans sağlamak.
  *LEED danışmanı tarafından belirlenen standartları aşarak sıra dışı bir performans sağlamak.

 

SEREL markalı tasarrufa yönelik ürünler, fonksiyonlarına göre aşağıdaki gibi gruplanmaktadır:

I. Su tasarrufu sağlayan ürünler

II.SEREL Clean + (Kolay temizlenme özellikli ürünler)

III. SEREL Hygiene + (Antibakteriyel ürünler)

WE (Su Tasarrufu)
E.C.A. ve SEREL, konutlardaki ve toplu kullanım alanlarındaki su tüketimini, sürdürülebilir tasarımlarla en aza düşürmeye yönelik çözümler sunuyor. Tüketicilerin sürdürülebilir çözümleri için, E.C.A. Armatürleri “su tüketimini düşürmek” kategorisi ile 4 puana kadar, SEREL Seramik Sağlık Gereçleri ise “su tüketimini düşürmek” ve “inovatif atık su teknolojileri” kategorileri ile 6 puana kadar katkıda bulunuyor.

MR (Malzeme ve Kaynaklar)
E.C.A. ve SEREL, yurtdışındaki pek çok pazarda yerli üretici olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, E.C.A. ve SEREL ürünleri ‘’bölgesel malzeme kullanımı’’ kategorisinde yeşil binalara 2 puana kadar katkı sağlıyor. Öte yandan SEREL “geri dönüştürülmüş içerik” kategorisi ile yine binaya 2 puan kazandırıyor.

ID (Tasarımda İnovasyon)
Tasarımda inovasyona yönelik ürünler geliştiren E.C.A. ve SEREL her gün yeni fikirler üretiyor. SEREL Seramik Sağlık Gereçleri birçoğu inovatif teknolojileri ve fark yaratan tasarımları ile “tasarımda inovasyon” kategorisinde binaya 5 puana kadar katkı sağlıyor.

ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR VE LEED SERTİFİKASI

Yeşil Binalar

Yeşil binalar gelecek nesillere yaşanılabilir çevre bırakma özlemi ile binanın, arazi seçiminden başlayan yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, bütüncül bir anlayışla tasarlanmış yapılardır. Bu binalar; yer seçimi, tasarım, inovasyon, binada kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri, yapım aşamasında dikkat edilen çevresel etkinlikler, yapım tekniği, atık malzemelerin yeniden kullanımı konularında seçici yaklaşımlarla ekosisteme duyarlı yapılar olaraktanımlanabilir. Belli standartlar gereğince sertifikalandırılmakta olan yeşil binalar, yapı sektöründe, daha değerli, doğaya ve insana saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan binalar olarak yeni bir yönelimdir.

Neden Çevre Dostu Binalar?

 • Sosyal sorumluluk ve imaj yaratma
 • Sürdürülebilir bir gelecek için bir adım önde olma
 • Enerji ve su sorunu için çözümler geliştirme
 • CO2 salınımını ve çevre kirliliğinin etkilerini azaltma
 • Atık malzemelerin indirgenmesi ve geri dönüşüme katkı sağlama
 • Tasarrufun ekonomiye pozitif yansıması
 • Yasal zorunluluklar
 • İç mekan yaşam kalitesini arttırma

 

USGBC nedir?

1998 yılından itibaren yeşil binalara sertifika veren Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Binalar Konseyi USGBC (US Green Building Council), uluslararası kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

 

LEED Sertifikası nedir?

LEED (Leadership in Energy and Efficiency Design- Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik), Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş çevreye duyarlı yapı sertifikasıdır. Bugün LEED, dünyada en yaygın, en güvenilir ve en geçerli “Yeşil Bina Sertifika Sistemi”dir. Amacı, insana ve doğaya saygılı yeşil binalar ve yerleşkeler yaratarak dünyamızın daha yaşanabilir olmasını sağlamaktır. Gönüllü bir sertifika sistemi olan “Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi” ile yapılarda ölçülebilir oranlarda verimliliğin arttığı bilimsel verilerle ortaya konmuştur.

 

LEED Sertifika tipleri:

 • LEED® NC New Construction-Yeni İnşaat, Restorasyon veya Renovasyon
 • LEED® EB Existing Buildings-Mevcut Binalar
 • LEED® CI Commercial Interiors-Ticari İç Hacimler
 • LEED® CS Core & Shell-Çekirdek ve Dış Cephe
 • LEED® S Schools-Eğitim Kurumları
 • LEED® H Homes-Konutlar
 • LEED® ND Neighborhood Development-Kentsel Gelişme Alanları

 

LEED, yeni bina inşasında veya mevcut bina renovasyonunda uygulanacak belli başlı sürdürülebilir tasarım kriterleri için geliştirilmiş bir derecelendirme sistemidir. LEED sertifikaları; sürdürülebilir alanlar, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç mekân yaşam kalitesi, tasarımda inovasyon ve bölgesel öncelik konularında farklı puan ağırlığına sahip 7 ayrı kategoride değerlendirilerek verilmektedir.

SEREL ECOLOGIC SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ

Lila Klozetler

SEREL tarafından geliştirilen Lila klozetler, 6 L kapasiteli seramik rezervuar ile birlikte kullanılacak şekilde üretilmektedir. Ancak rezervuar butonuna basıldığında sadece 3 L boşaltılmakta, böylece 3 L su tasarruf edilmektedir. Yapılan araştırmalara göre 4 kişilik bir ailenin evinde yılda 43.200 L içilebilir su klozetlerden kanalizasyona gönderilmektedir. SEREL Lila klozetler ise tasarım aşamasında “Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği” tekniği kullanılarak oluşturulan özel yapısı sayesinde 3 L ile tam temizlik yaparak konut bazında yılda 21.600 L yani %50 su tasarrufu gerçekleştirmektedir. İsteğe göre 2,5 /4 L’de temizlik yapabilen Lila Universal klozetler ise, KIWA Hollanda Standartları Enstitüsü tarafından bu konuda dünyada ilk kez 2008 yılında belgelendirilmiştir.

Ve diğer klozetler

SEREL’in Amadis, Basic Asma, Orkide (BTW), Smart, Diagonal, Friendly Asma (BTW) klozetler 4 litre kullanımla tam temizlik ve sudan %35 tasarruf sağlamaktadırlar. SEREL Petunya, Prelude, Delta, Bianca ve Ena Takım Klozetleri ile Smart, Verda ve Marine Asma Klozetlerinde ise 4.5 litre kullanım ile %25 su tasarrufu yapmaktadır.

Antibakteriyel ürünler

SEREL Hygene+ ürünleri, pürüzsüz kaygan yüzeyleriyle ekstra hijyen sunmaktadır. Kullanılan Nano teknoloji ile insan sağlığına herhangi bir olumsuzluk getirmeden bakterilere karşı %99 koruma sağlayan bu yenilik, pişmiş yüzeyde nano boyutta gümüş iyonları oluşturduğundan yüzeyde bakteri üretimini engellemekte ve kalıcı hijyen sağlamaktadır.

SEREL Hygiene+ antibakteriyel banyolar!
SEREL Hygiene+ ürünleri pürüzsüz kaygan yüzeyleri ile mikroskopik gözenekler bulundurmadığından bakterilere karşı %99 koruma sağlar. Böylece güven içinde kullanılan tertemiz banyolar ortaya çıkar.

SEREL Hygiene+ tasarrufa katkı!
SEREL Hygiene+ ürünleri kendilerini temizlemede maksimum faydayı, minimum su tüketerek gerçekleştirir. Pahalı temizlik malzemelerine, litrelerce su harcanarak sufaturalarının yükselmesine gerek kalmadan üst düzey temizlik sağlar ve bu sayede bütçelere de önemli bir ekonomi getirir.

SEREL Hygiene+ doğaya saygı!
Kimyasal temizlik maddelerine gerek kalmadığından toksik maddelerin yayılımını ve doğal su kaynaklarının kullanımını minimuma indiren SEREL Hygiene+ ürünlerinde antibakteriyel özellikler kalıcıdır ve ürün garanti ömrü boyunca aynı etkinlikte devam etmektedir.

 

Kolay temizlenme özellikli ürünler

SEREL Clean+ ürünleri, çok az su ile tüketiciyi yormadan ve bütçesini zorlamadan kolayca temizlenir.

SEREL Clean+ nedir?
SEREL Clean+ ürünlerindeki pürüzsüz kaygan yüzey, kolay temizlik, hijyen ve çevre korumaya katkı gibi birçok faydayı beraberinde getirmektedir.

SEREL Clean+ çevre dostudur!
SEREL Clean+ ürünleri temizlenirken zararlı kimyasal maddelere ihtiyaç duyulmaz, dolayısıyla çevreye toksik madde yayılımı en aza indirilmiş olur.

SEREL Clean+ bütçeye destek sağlar!
SEREL Clean+ ürünlerinin temizliği için pahalı temizlik maddelerine ve litrelerce su kullanımına ihtiyaç yoktur. Böylece SEREL Clean+ ürünleri kullanıcı bütçesini zorlamaz.

 

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ KULLANIMI YASAL ZORUNLULUĞU

E.C.A, oda sıcaklığında değişimleri ve radyatör paneline giren sıcak su miktarını algılayan, dahası harici ısı kaynaklarından elde edilen miktarı ayarlayan ve bu enerjiyi doğrudan kazanca dönüştüren çözümler öneriyor.

E.C.A. ECOLOGIC ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

E.C.A. ECOLOGIC ürünleri, geliştirilen özel çözümlerle her alanda %70’e varan su tasarrufu ve aynı oranda enerji tasarrufu sağlamaktadır.

 

Fotoselli Armatürler

E.C.A.’ nın fotoselli armatürleri kullanıcı dokunmadan onu görür ve açılır; eller çekildiğinde ise kapanır. Böylelikle konutlarda ve toplu kullanım alanlarında kullanıcı sağlığı düşünülürken, otomatik olarak kapanarak yüzlerce ton su tasarrufu sağlanır.

 

 

Termostatik Armatürler

Maksimum enerji tasarrufu sağlayan E.C.A. termostatik armatürlerde su istenilen sıcaklığa ayarlandığında her açma kapamadaayar bozulmaz. Konfor arttırıcı bu özellikle ayar süresince su boşa akmaz ve yılda tonlarca su tasarrufu elde edilir.

 

 

 

Zaman Ayarlı Armatürler

E.C.A.’nın zaman ayarlı armatürleri ile suyun akış süresine kullanıcı karar verir. İstendiğinde 5 saniye, istendiğinde 60 saniye! E.C.A. zaman ayarlı armatürler belirlenen zaman aralığında çalışarak gereksiz su kaybını önler.

 

 

 

Isı ve Debi Ayarlı Armatürler

E.C.A. armatürlerinin ısı ve debi ayarlı özel seramik kartuşları sayesinde harcanacak su miktarına ve maksimum su sıcaklığına kullanıcı karar verir. Böylece gereksiz su ve enerji tüketimi engellenir.

 

 

 

 

Soğukta Açılan Armatürler

E.C.A.’nın özel olarak geliştirdiği armatürleri ve soğukta açılan özel seramik kartuşlu ürünleri ile gereksiz kombi tetiklemelerinin önüne geçilerek maksimum enerji tasarruf edilir. Bunun yanında kullanılan özel debi limitörlü perlatörler ile su tasarrufu sağlanmış olur.

 

 

 

Ekstra Su Tasarrufu Sağlayan Üst Takımlar

El duşu ve duş başlıklarında yaklaşık 20 L/dk. olan su sarfiyatı, E.C.A.’nın üst takım çözümlerinde   6L/dk.’ya kadar düşmektedir. Böylece %70’lere varan su tasarrufu elde edilmektedir.